Bilety / Loże

Bilety

 • Do 22:00 lista FB (click) wchodzi za darmo
 • Do 23:00 bilety za 10 zł dla wszystkich
 • Po 23:00:

  bilety studenckie – 20 zł (za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej)

  bilety normalne – 30 zł

Szatnia w klubie wliczona jest w cenę biletu.

Zarezerwuj lożę na imprezie

Loże można rezerwować na stronie AK PG Kwadratowa na Facebooku (click) wysyłając wiadomość prywatną!

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rezerwacji loży podczas imprez:
1. klub otwieramy o 21:00, lożę należy odebrać do godziny 22:00;
2. koszt loży do 10 osób w kwocie 50zł należy pokryć bezpośrednio na imprezie w kasie klubu (cena nie zawiera biletów wstępu i nie jest do wykorzystania na barze);
2. bilety na imprezę są w cenie 20zł (studenckie, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej) 30zł (normalne).
4. rezerwacja loży zawiera wyłącznie miejsce w klubie, nie daje pierwszeństwa wejścia do klubu przed osobami stojącymi w kolejce i nie zwalnia z przestrzegania regulaminu klubu, który można znaleźć na stronie kwadratowa.pl
5. Jeżeli chcieliby Państwo wskazać lożę w konkretnym miejscu lub określić czy loża ma znajdować się na głównej sali bliżej parkietu (gdzie jest głośno) lub miejscu (sala chilloutowa obok głównej sali lub sala pubowa), w którym jest ciszej, żeby móc swobodnie rozmawiać, prosimy o informację przy okazji potwierdzenia rezerwacji.

Dostępne loże:

ENG

Tickets

 • Until 10:00 pm FB list (click) enters for free
 • Until 11:00 pm tickets for 10 zl for everyone
 • After 11:00 pm:

  student ticket – 20 zl (upon presentation of a valid student ID card)

  regular ticket – 30 zl

The club’s cloakroom is included in the price of the entrance ticket.

Book a table for the event:

Tables can be booked on AK PG Kwadratowa’s Facebook page AK PG Kwadratowa na Facebooku (click) by sending a private message!

The basic information about booking a table for events:
1. The club is opened at 9:00 pm, reservations must be picked up by 10:00 pm;
2. The cost of a table of up to 10 people is 50 zl, paid directly at the event at the club’s ticket counter (price does not include entrance tickets and is not for use at the bar);
3. Tickets for the event are priced at 20zl (student, with a valid student card), 30zl (normal).
4. Booking a table includes only a place in the club, does not give priority of entry to the club over people standing in the queue, and does not excuse from respecting the rules of the club
5. If you would like to select a table in a specific location or specify whether the table should be in the main hall closer to the dance floor (where it is noisy) or an area (a chillout room next to the main hall or a pub hall) where it is quieter (to be able to talk freely), please let us know at the time of booking confirmation.

Available tables:

Sala_gorna
'górna_sala

Sala_pubowa-_gotowa
'_Sala_pubowa

_sala_chilloutowa-_gotowa
'_sala_chilloutowa