O klubie

Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej Kwadratowa tworzony jest z myślą o studentach. W swojej długoletniej historii odbywały się tutaj wydarzenia kulturalne tj. koncerty, występy kabaretów, pokazy, a także imprezy, które integrowały szeroko pojęte środowisko studenckie. Chcemy kontynuować tradycję i oprócz organizowania imprez cyklicznych, zamierzamy dać możliwość zarówno studentom, jak i mieszkańcom regionu, uczestniczenia w wielu wydarzeniach kulturalnych.

TROCHĘ HISTORII
Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej KWADRATOWA mieści się w budynku Studenckiego Centrum PG „Bratniak”, który został zbudowany w dwudziestoleciu międzywojennym i pełnił funkcję niemieckiego domu akademickiego.

Od samego początku tworzono tu kulturę studencką – występy chóru, orkiestry. Mimo , że po wydaniu przez studentów tak zwanej Jednodniówki (1948 r.) władze odgórnie zlikwidowały „Bratnią Pomoc”, to nazwa budynku Bratniak pozostała do dnia dzisiejszego. Teraz zgodnie z tradycją w miejscu tym ma swoje siedziby wiele organizacji studenckich przyjaznych studentom – z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej na czele. Od końca lat pięćdziesiątych XX wieku zaczęto stosować dla funkcjonującego w Bratniaku klubu nazwę Kwadratowa.

Sztandarowymi imprezami politechnicznymi były zapoczątkowane w 1965 roku
Ogólnopolski Przegląd Studenckich Zespołów Jazzowych oraz Ogólnopolski Przegląd Studenckich Teatrów Uczelni Technicznych, funkcjonujący pod nazwą „Przetarg” Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w „Kwadratowej” należy zaliczyć spotkania z Juliette Greco i Lucjanem Kydryńskim (12.05.62), Lucyną Winnicką i Jerzym Kawalerowiczem, Marią Wachowiak i Gustawem Holoubkiem.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych miały miejsce Spotkania Jesienne, które pragniemy reaktywować z inicjatywy Rady Programowej klubu. Była to coroczna impreza mająca na celu prezentację dorobku środowiska artystycznego studentów wybrzeża i innych ośrodków akademickich z dalej Polski. Przez dwa tygodnie młodzi artyści brali udział w turniejach poetyckich, teatralnych i kabaretowych. Na początku lat siedemdziesiątych powstaje w Kwadratowej Decathlon Dixieland Jazz Band później znany jako Detko Band – zespół jazzowy działający do dziś.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych występowała w naszym klubie czołówka artystów polskich, a nawet zagranicznych.6 listopada 2004 nastąpiło otwarcie nowego klubu: Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa” z nowym właścicielem JM Rektorem Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż Januszem Rachoniem. Pamiętając o tradycjach kontynuujemy misję klubu studenckiego i kreujemy nową historię „Kwadratowej”, której Ty też możesz stać się częścią!